Ze demontre!

ZER IZAN NAHI DUGU

 

HELBURUA

Egiatarren eta auzoan mugitzen direnen arteko komunikazioa eta ezagutza erraztea da. Mundu mailako sare sozialei erreferentzia eta baita sare sozial lokalei ere egitea.

Bizilagunen eta mota guztietako auzoko Eragileen arteko elkarrekintza erraztu nahi da. Auzoko eragile gisa ulertzen dugu, auzotik edo auzoarentzat jarduerak sortzen dituen edozein kolektibo. Edozein jarduera bizilagun guztientzat edo batzuentzat intesgarria izango dena: kulturala, kirol jarduera, irakaskuntza, heziketa, aisialdia, jaia, laguntza jarduerak, integrazio soziala, osasun jarduera, sindikala, politikoa, haur-gazte-hirugarren adina, emakumeak, ekologia, euskalgintza, erlijiosoa.

Auzoaren inguruan sortutako informaziora erraz iristea. Komunikabideetan albisteak, jasotzen joango garen dokumentazio oro eta sortzen joango dena.

 

Ez dugu eragile sozial bat izan nahi, baizik eta hauen arteko komunikazioa erraztu nahi dugu.

 

 

BONIFAZIO, EGUN ON!

Izenaren jatorria ezagutzeko azalpena. Joseanen liburutik:

tejerian 40 bat langile zeuden, gehiengoa Astigarragakoa. Noizean behin lan istripuak zeuden eta horrelako batean mendiaren zati bat erori eta langile bat lurperatuta geratu zen. Ahalegin guztien ondoren bizirik ateratzea lortu zuten eta esan zuen lehen gauza: «Egunon jaunak!» izan zen. Ordutik langile horri Bonifazio Egunon ezizena geratu zitzaion..”

 

 

NOLA EGIN NAHI DUGU

+ ALBISTEAK: blog honetan auzoarengandik eta auzoari erreferentzia egiten dioten albisteak bildu nahi ditugu. Albisteak, hauek sortzen diren iturri digitaletatik, blogean modu automatikoan integratzen ahalegintzen gara. Integrazioa ezingo da beti era automatikoan gauzatu eta ondorioz eskuz egin beharko da, horretarako zuen laguntza eskatuko dizuegu Aizue! ataletik albisteak bidaliz.

+ DEIALDIAK: albisteekin bezala, atal honetan sortzen den guztia jaso nahiko dugu ahal dugun heinean zuei eskaintzeko. Zer edo zer ez dugula argitaratu ikusten baduzue, albisteekin bezala Aizue! ataletik bidal dezakezue.

+ IRUZKINAK: albiste zein deialdietan iruzkinak, balorazioak, … jartzeko aukera izango duzue, aldez aurretik blogean erregistratu bazarete.

+ ERAGILEAK: atal honetan auzoari jarduerak eskaintzen dizkieten eragileen estekak jarriko ditugu.

+ TXUTXUMUTXUAK: auzoko bizitzaren eta jardueren inguruko eta edonori iruditzen zaizkion iruzkinak idazteko lekua izango da.

+ ALBISTEGIA: nahi duen guztiak astean behin email bat jasotzeko aukera izango du blogean sortutako berri eta deialdiekin. Denda, taberna eta tailer ezberdinek buletina inprimatuta izan dezakete asteko deialdiekin.

+ MODERAZIOA: argitaratzen diren gauzen arabera, litekeena da sarrerak kontrolatu behar izatea astakeriarik ager ez dadin.

+ DENBORA KUTXA: auzoko talde bat auzoarentzat denbora bankua egonkortzeko lanean dabil. Proiektua aurreratua dagoenean leku bereizgarri bat izango dute blog honetan.

 

EGIA BIZIRIK, proiektu honen eta auzoko beste hainbaten jatorrian eta koordinazioa dago. Bilerak kultur etxean izaten dira astearteetan (bi astean behin) 19:30etan.

 
 

QUÉ PRETENDE SER

 

OBJETIVO

Facilitar la comunicación y mutuo conocimiento de los egiatarras y de los que se mueven en el barrio. Referencia a las redes sociales globales y a las redes locales.

Facilitar el contacto mutuo entre todo tipo de Entidades del barrio y el conjunto de los vecinos. Entendemos por Entidades del barrio cualquier colectivo que generen actividad en, desde o para el barrio. Cualquier actividad que pueda ser interesante para todos o parte de los vecinos: cultural, deportivo, enseñanza, educación, tiempo libre, festivo, asistencial, integración social, sanitario, sindical, politico, infantil – juvenil – tercera edad, mujeres, ecología, euskalgintza, religioso.

Facilitar el acceso a la información generada sobre el barrio. Noticias en medios, documentación que recojamos y que se vaya generando.

 

No se pretende ser un sujeto social sino facilitar la comunicación de los sujetos sociales.

 

 

BONIFAZIO, EGUN ON!

Explicación para dar a conocer el origen del nombre. Libro de Josean:

En la tejería había unos 40 obreros, la mayoría de Astigarraga. De vez en cuando había accidentes laborales, como en una ocasión que se desprendió parte del monte y quedó enterrado un trabajador. Como pudieron, lograron sacarlo vivo y al salir dijo: Egunon jaunak!. Desde entonces a ese trabajador se le quedó el nombre de Bonifazio Egunon.”

 

 

CÓMO QUEREMOS HACERLO

+ NOTICIAS: Queremos juntar en este blog las noticias generadas por el barrio y las que se generen fuera y se refieran al barrio. Procuraremos que estas noticias se integren automáticamente en este blog desde las fuentes digitales en las que se generen. No siempre será posible esta integración y habrá que hacerlo manualmente, en estos casos os pedimos ayuda a todos para que aportéis estas noticias a través del epígrafe Aizue!

+ CONVOCATORIAS: Al igual que las noticias queremos recoger en este apartado todo lo que se vaya generando y que iremos metiendo en la medida que podamos. También, como en el apartado anterior se pide ayuda para que nos hagáis llegar lo que se nos pase en el epígrafe Aizue!

+ COMENTARIOS: cada uno de los temas anteriores podrá ser comentado, valorado, … por la gene registrada en el blog

+ ENTIDADES: en este apartado pondremos los links a las que ofrezcan actividad al barrio

+ EL COTILLEO: queremos que haya un sitio para que cada cual pueda insertar los comentarios que le parezcan oportunos sobre la vida y la actividad en el barrio

+ EL NOTICIOSO: queremos que cada semana los que así lo pidan reciban un email con las cosas nuevas que entren en el blog, sobre todo convocatorias. Varios establecimientos, tiendas – bares – talleres, podrían tener impreso a la vista el boletín con las convocatorias de la semana.

+ LA MODERACIÓN: en función de las cosas que vayan apareciendo, posiblemente haga falta controlar lo que se quiere publicar para no caer en disparates.

+ DENBORA KUTXA: un grupo del barrio está trabajando la iniciativa de consolidar un banco del tiempo en el barrio. Cuando tengan avanzado el proyecto tendrán su sitio especial en este blog.

 

EGIA BIZIRIK, está en el origen y la coordinación de éste y otros proyectos del barrio. Las reuniones son los xxxxxxxxx martes de cada mes en el kultur Etxe a las 19.30.